Yksityisyyden suoja

Yksityisyyden suoja

TASKUKIRJASTO-sovelluksen käyttämät ominaisuudet

Soitto: Soittaminen tapahtuu aina käyttäjän toimesta käyttöliittymän painikkeesta. Soitto-ominaisuudet ovat käytössä Yhteystiedot-näkymässä.

Paikannus/sijainti: Sovellus käyttää paikannusta kirjastojen sijaintien näyttämiseen puhelimen karttaohjelmistossa tai käyttöjärjestelmän selaimessa.

Internetin käyttäminen: Sovellus hakee käyttäjän hakemat tiedot sekä mahdollisen päivittyneen informaation palvelusta. Käyttäjä voi myös vastaanottaa push-viestejä saamistaan kaverilainapyynnöistä. Käyttäjältä TASKUKIRJASTO-palveluun lähetetään käyttäjän toimesta aineistovarauksia, kaverilainapyyntöjä ja palautteita. Sovelluksesta kerätään analytiikkadataa, jota käytetään mahdollisten virheiden selvittämiseen ja palvelun parantamiseen. Toimintoihin käytetään joko laitteen dataliittymää tai muuta verkkoyhteyttä.

Kamera: Käyttäjä voi hakea aineistoja lukemalla niiden viivakoodeja laitteen kameralla.

TASKUKIRJASTO-palveluun siirrettävät ja tallennettavat tiedot

Palveluun tallennetaan ainoastaan käyttäjän kirjastotunnus eikä muita henkilötietoja.

Palvelu luo jokaiselle sovellukselle yksilöllisen tunnisteen, jota käytetään kyseiseltä laitteelta tulevien yhteyksien tunnistamiseen.

Kirjautuneelle käyttäjälle luodaan käyttäjätunnukseen ja sovelluksen yksilölliseen tunnisteeseen liitetty yksilöllinen tunniste, jonka perusteella käyttäjä tunnistetaan palvelussa. Käyttäjän kielivalinta tallennetaan palveluun push-viestien välittämiseksi oikealla kielellä.

Kirjautuneen käyttäjän valitsemien suosikkiaineistojen tiedot tallennetaan palveluun. Käyttäjä voi omilla kirjastotunnuksillaan tutkia suosikkiaineistojaan mobiilisovelluksen avulla eri päätelaitteilla. Käyttäjä voi myös poistaa suosikit palvelusta sovelluksella.

Kirjautuneen käyttäjän lähettämät palautteet tallennetaan palveluun. Lisäksi palautteet välitetään palvelusta Vantaan kaupunginkirjastolle, joka puolestaan voi välittää ne edelleen asiaankuuluvalle taholle. Käyttäjä voi tutkia lähettämiään palautteita ja niiden tilaa mobiilisovelluksella.

Kirjautuneen käyttäjän lähettämät kaverilainapyynnöt aineistosta tallennetaan palveluun. Kaverilainapyynnöt välitetään palvelusta toiselle sovelluksen käyttäjälle, jolla kyseinen aineisto on sillä hetkellä lainassa. Kaverilainapyyntö poistetaan palvelusta, kun kaverilainapyyntö on käsitelty ja suljettu käyttäjien toimesta.

Kirjautuneen käyttäjän laina- ja varaustietoja siirretään Helmet-järjestelmästä palveluun kaverilainojen tekemistä varten ja tietojen näyttämiseksi käyttäjälle mobiilisovelluksessa.

Sovelluksen tekemän push-viestitilauksen tiedot tallennetaan palveluun push-viestien välittämiseksi joko tietylle käyttäjälle tai laitteelle.

Sovellus kerää käytöstä anonyymiä analytiikkaa, joka välitetään Vantaan kaupunginkirjastolle. Enisoft Oy saattaa käyttää tätä analytiikkaa virheiden selvittelyyn sekä palvelun parantamiseen.